Privacyverklaring VakantieStudioGrou

 

KvK-nummer: 01076325

BTW-nummer: NL001461022B98

Rechtsvorm: eenmanszaak

Naam: Jacqueline Schuurman

Onderneming: VakantieStudioGrou is een eenmanszaak van Jacqueline Schuurman

Bezoekadres: Molenstraat 16, 9001CA in Grou 

 

Inleiding

VakantieStudioGrou (hierna: “ik”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, de klanten van klanten en andere contactpersonen. Ik doe dit om onze (potentiële) klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn en de gewenste werkzaamheden uit te voeren. Deze privacyverklaring legt uit waarom, waarvoor en op welke manier we bepaalde persoonsgegevens verwerken.

 

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring contact met mij wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefoon: 0031 622048102

E-mail: info@vakantiestudiogrou.com

 

Over VakantieStudioGrou

VakantieStudioGrou is een bedrijf dat 3 vakantie-accommodaties verhuurt aan gasten.

Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om helderheid te geven over al onze verwerkingen, ook wanneer we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

 

Omgaan met persoonsgegevens

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens die wij verzamelen. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit houdt in dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de producten of diensten te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het aanvragen van informatie of een aanvraag via onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals hieronder vermeldt. Afhankelijk van wat je bij ons aanvraagt verwerken wij je gegevens. 

 

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de aanvragen en functionaliteiten die je op onze website doet, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • e-mailadres
 • NAW-gegevens
 • telefoonnummer
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • informatie die je zelf met ons deelt, bijvoorbeeld via een e-mailbericht of telefoongesprek
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze website

 

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Communicatie | Om met jou te communiceren naar aanleiding van gegevens die je hebt ingevuld in een contactformulier op onze website. En om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post
 • Wettelijke verplichtingen | Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het voldoen aan de belastingplicht.
 • Klantenadministratie en dienstverlening | In onze boekhouding houden we bij wie onze klanten zijn, met de daarbij behorende relevante contactpersonen. Van deze contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij, zodat we onze diensten kunnen uitvoeren. Daarnaast gebruiken we gegevens voor het kunnen versturen van offertes, facturen en/of overeenkomsten en voor het afleveren van producten en/of diensten. 

 

Grondslag van de verwerking

Zoals toegelicht in deze privacyverklaring verwerken wij sommige persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst, sommige gegevens met jouw toestemming en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang; het kunnen uitvoeren van onze werkzaamheden.

 

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou ingevulde gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou aangevraagde producten of diensten. Voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden schakelen wij derden in. Dit kunnen derde ontvangers zijn, maar ook subverwerkers. Denk hierbij aan de hosting, de salarisadministratie, de externe betaalprovider, Google (Analytics) en e-mailmarketingsysteemaanbieders. Maar ook partijen zoals drukkerijen en postverwerkers.

 

Hoe gaan derden hiermee om?

Persoonsgegevens worden alleen aan derden ter beschikking gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Wanneer we de persoonsgegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere met een verwerkersovereenkomst voor dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

 

Wettelijk verplicht?

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk toegestaan of verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons kan opvragen, in dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

 

Profilering en cookies

Wij houden algemene bezoekgegevens bij van websitebezoekers. In dit kader kunnen met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

 

Beveiligen en bewaren

Wij nemen de nodige beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw verstrekte persoonsgegevens te voorkomen. Wij zorgen ervoor dat alleen de betrokken personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is voor onbevoegden.

Je kunt ten alle tijde de gegevens opvragen, aanpassen of laten verwijderen. Uitgezonderd zijn gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Aanmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief is tot wederopzegging. Bij elke mail die je ontvangt is de mogelijkheid aangegeven om je uit te schrijven. 

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat gelinkte websites op een veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd de privacyverklaring van de desbetreffende website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

 

Minderjarigen

Jongeren tot en met 16 jaar mogen uitsluitend onder toezicht van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De actuele privacyverklaring wordt op onze website gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is aan te raden om de actuele privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage, wijzigen of verwijderen van jouw gegevens

Als je klant bij ons bent kun je aanvragen om je gegevens in te zien en te wijzigen. Je kunt ook contact met ons opnemen:

Telefoon: 0031-622048102

E-mail: info@vakantiestudiogrou.com

Bezoekadres: Molenstraat 16, 9001CA in Grou 

 

Autoriteit Persoonsgegevens

We doen er alles aan om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen en bieden je ruimte om te allen tijde in te zien of te wijzigen. Mocht je desondanks niet tevreden zijn dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 23-1-2023